Informatie voor nieuwe leden en/of opgeven proeflessen
Marjan den Heijer
Tel: 06-10666253   

whatsapp logo.png WhatsApp chat
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VELO Ryu Ha
Noordweg 26
2291 EE  Wateringen

www.veloryuha.nl

 

Top Panel

Dojo-Dojang banner.jpg

0
A+ R A-

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van VELO RYU HA, gevestigd op Noordweg 26 te Wateringen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 40397892, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
In het verwerkingsregister kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

 en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·   Voornaam
·   Achternaam
·   Geboortedatum
·   Geslacht
·   Adres
·   E-mail adres
·   Telefoonnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens niet geregistreerd.

·   JBN (Judo)
·   WTSDA (Tang Soo Do)

Ledenadministratie

·   Voornaam
·   Achternaam
·   Geboortedatum
·   Adres
·   Telefoonnummer
·   E-mail adres
·   Bankgegevens
·   Betaalgegevens
.   Lidmaatschapsnummer JBN/WTSDA
.   Sportspecifieke diploma’s

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 

Afdragen contributie NTSDA
(Tang Soo Do)

·   Voornaam
·   Achternaam
·   Geboortedatum
·   Bandkleur

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 1 jaar daarna. 

·   NTSDA

Het verrichten en leveren van aankopen

·   Voornaam
·   Achternaam
·   Telefoonnummer
·   E-mail adres
·   (Kleding)maat
·   Bankgegevens
·   Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 

Examen administratie

·   Voornaam
·   Achternaam
·   Geboortedatum
·   Geslacht
·   Adres
·   Bandkleur
·   Examendatum
·   Geboortemaand ouder (Tang Soo Do)
.   Lidmaatschapsnummer JBN/WTSDA
.   Sportspecifieke diploma’s

Uitvoering van de overeenkomst

In de periode tijdens voorbereiding en afhandeling van het examen.

·   JBN (Judo)
·   WTSDA (Tang Soo Do)

Versturen digitale berichten, waaronder uitnodigingen voor wedstrijden, examens, evenementen, informatie over inschrijvingen voor wedstrijden.

·   Voornaam
·   Achternaam
·   E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

 

Inschrijven voor wedstrijden

·   Voornaam
·   Achternaam
·   Geboortedatum
·   Geslacht
·   Telefoonnr
·   E-mail adres
·   Lidmaatschapsnummer JBN/WTSDA
·   Bandkleur
·   Gewicht
·   Lengte

Uitvoering van de overeenkomst

Tot aan de wedstrijd

·   Wedstrijdorganisatie van de organiserende vereniging.

Wedstrijdorganisatie en administratie
(indien wij zelf de wedstrijd organiseren)

·   Voornaam
·   Achternaam
·   Geboortedatum
·   Geslacht
·   Telefoonnr
·   E-mail adres
·   Lidmaatschapsnummer JBN/WTSDA
·   Bandkleur
·   Gewicht
·   Lengte

Uitvoering van de overeenkomst

In de periode tijdens voorbereiding en afhandeling van de wedstrijd.

 

Registratie van inschrijving bardiensten voor contact en sturen reminder e-mails

.   Voornaam
.   Achternaam
.   Telefoonnr
.   E-mail adres

 

Toestemming


Gedurende het seizoen
 

Foto’s/filmpjes met herkenbare personen op de website, Facebook en Google+

·   Foto
·   Voornaam
·   Achternaam

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

 

VELO RYU HA Kamp administratie en uitvoering

·   Voornaam
·   Achternaam
·   Geboortedatum
·   Geslacht
·   Adres
·   E-mail adres
·   Telefoonnummer
·   Gezondheid (medicijngebruik)
·   Alle overige gegevens welke u actief aan ons verstrekt

Toestemming

In de periode van voorbereiding en tijdens uitvoering van het kamp.

·   Verzekeringsmaatschappij Interpolis

 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken geen cookies waarvoor toestemming noodzakelijk is. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In het verwerkingsregister treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Secretaris VELO RYU HA
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer: 06-10666253

Ben ik verplicht mijn persoonsgegevens te verstrekken?
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter is het voor VELO RYU HA noodzakelijk om deze gegevens te hebben voor de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer u ervoor kiest de benodigde gegevens niet te verschaffen, kunnen wij uw inschrijving niet in behandeling nemen.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vind ons

Bezoekadres

Omni Sportvereniging VELO
Noordweg 26
2291 EE  Wateringen
www.velo.nl