(English version is found below)

Toepassing
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle wedstrijd en evenementen inschrijvingen via de website van VELO Ryu Ha.
 • Inschrijven voor wedstrijden en evenementen via de VELO Ryu Ha website is alleen bedoeld voor leden van VELO Ryu Ha. Inschrijvingen van niet leden worden uit de registratie verwijderd. Eventueel overgemaakte inschrijfgelden worden minus administratiekosten teruggestort op de betreffende rekening.
 • Op uitnodiging kunnen ook niet leden inschrijven. Dit wordt per evenement aangegeven. 
Dienstverlening
 • Na inschrijven zal VELO Ryu Ha ervoor zorgdragen dat de deelnemer voor de betreffende wedstrijd of evenement wordt ingeschreven en de benodigde inschrijfgelden aan de organisatie worden overgemaakt.
Annuleren
 • Uiterste datum voor het annuleren van inschrijvingen is de uiterste inschrijfdatum van de wedstrijd of het evenement.
 • Annuleren van inschrijvingen is alleen mogelijk via mail
  • voor Judo inschrijvingen op email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • voor Kamp inschrijvingen op email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • voor Tang Soo Do inschrijvingen op email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Bij het annuleren van een inschrijving voor de uiterste inschrijfdatum zullen de reeds overgemaakte inschrijfgelden minus administratie kosten worden teruggestort
 • Bij annuleringen na de uiterste inschrijfdatum is terugstorten van de inschrijfgelden afhankelijk van de organisatie van de wedstrijd of het evenement en is er geen garantie dat de inschrijfgelden teruggestort kunnen worden. Indien inschrijfgelden worden teruggestort zullen de administratiekosten in mindering gebracht worden.
 • Terugstorten van inschrijfgelden zal altijd uitgevoerd worden naar dezelfde rekening als vanwaar het inschrijfgeld is ontvangen.
 • Bij te weinig inschrijvingen voor een wedstrijd(poule) of evenement kan VELO Ryu Ha er voor kiezen eenzijdig de inschrijving te annuleren.
 • Bij annuleringen vanuit VELO Ryu Ha zullen geen administratiekosten in rekening gebracht worden.
Kosten
 • De administratiekosten voor het annuleren van wedstrijden of evenementen bedraagt € 1,00 per inschrijving.

~~~~~~~~~~~~

General terms and conditions for competitions and event registrations

Application
 • These general terms and conditions apply to all competition and event registrations via the VELO Ryu Ha website.
 • Registration for competitions and events via the VELO Ryu Ha website is only intended for members of VELO Ryu Ha. Registrations from non-members will be removed from the registration. Any registration fees transferred will be refunded to the relevant account minus administration costs.
 • Non-members can also register by invitation. This is indicated per event.
Services
 • After registration, VELO Ryu Ha will ensure that the participant is registered for the relevant competition or event and that the necessary registration fees are transferred to the organization.
Cancellation
 • The deadline for canceling registrations is the registration deadline for the competition or event.
 • Cancellation of registrations is only possible by email
  • for Judo registrations via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • for Camp registrations via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • for Tang Soo Do registrations via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • If you cancel a registration before the registration deadline, the registration fees already paid minus administration costs will be refunded.
 • In case of cancellations after the registration deadline, the refund of the registration fees depends on the organization of the competition or event and there is no guarantee that the registration fees can be refunded. If registration fees are refunded, administration costs will be deducted.
 • Refunds of registration fees will always be made to the same account from which the registration fee was received.
 • If there are too few registrations for a competition (division) or event, VELO Ryu Ha can choose to unilaterally cancel the registration.
 • No administration costs will be charged for cancellations from VELO Ryu Ha.
Cost
 • The administration fee for canceling competitions or events is € 1.00 per registration.